• Bär vatten
  • Sitter i ring
  • Vid staketet
  • Lägerskola på Rånö

Lägerskolor

Varje år på Botkyrka Friskola åker klasserna iväg på lägerskolor. Från förskoleklassen till årskurs fyra är dessa lägerskolor dagsutflykter. Den första lägerskolan med övernattning sker i årskurs fem. Vi tror att dessa lägerskolor är viktiga för att skapa gemensamma minnen och upplevelser och på så sätt skapa god klassammanhållning och skapa goda relationer mellan lärare och elever.  Men de är också viktiga för att vi ska uppnå de mål och krav som läroplanen, Lgr 11ställer. Lägerskolorna är kopplade till ett arbetsområde i varje årskurs.

FK     Sagostigen

1:an     Fjärilshuset, Torekällberget

2:an     Kolmården, Cosmonova, Skansen

3:an     Hogslaby järnåldersby, Naturhistoriska museet

4:an     Historiska museet, Tom tits

5:an     Rånö skärgårdsö 2 övernattningar, medeltidsmuseet

6:an     Stockhom 1 övernattning

7:an     Skottland 5 övernattningar

8:an     Paddling 1 övernattning i tält.

9:an     Ramundberget. Längdskidåkning och utförsåkning. 4 övernattningar.

Lgr 11 Kapitel 1&2

"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna ideér och lösa problem. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där alla olika kunskapsformer är delar av en helhet."