• I skogen

Fritids

Efter skolan och på loven kan ditt barn gå på fritidshem. Det är frivilligt och ett komplement till skolan där barnen kan leka och delta i olika pedagogiska fritidsaktiviteter. Barnen känner pedagogerna från skoldagen. Fritidsverksamheten på Botkyrka Friskola består av ca 120 barn i åldrarna 6-10 år.

Mellis i ladan

Efter skolans slut äter alla barnen mellanmål ute i Ladan. Efter mellanmålet tar aktiviteterna vid, inne eller ute. Ute på skolgården kan man leka fritt eller delta i aktiviteter som tipspromenad, fotboll, bandy eller skogsgrupp.

Kvällsfritids

Omkring kl 16:30 återsamlas alla barn i Källaren, där så kallade "kvällsfritids" har sin verksamhet fram till stängning.

Öppettider

Fritids har öppet från 6:30 på morgonen till 18:00 på kvällen. Öppettiderna gäller, om inte annat anges, även under skolloven.

​Frågor eller andra behov?

Kontakta fritidsansvarig Anki Nygren.