Elevhälsa

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare och speciallärare. Kontinuerligt träffas teamet för att tillsammans kunna sätta in passande åtgärder för elever i behov av hjälp och stöd. Skolsköterskan är på skolan en dag i veckan och arbetar administrativt en dag. Skolläkaren kommer några gånger per termin i samband med vaccinationer och remisshantering. Kuratorn finns dagligen på skolan.  Skolpsykologen handleder föräldrar, personal, elever och gör vid behov utredningar.

 

Skolsköterska

Paula Fernandez

Telefon: 08-92 85 84

E-post: paula.fernandez@skolhalsan.se

Skolsköterska Paula är på skolan varje torsdag mellan kl 9:00-15:00

 

Skolkurator

Nathalie Johansson

Telefon 08 525 20 600

E-post: natjoh@botfri.se

Skolkurator Nathalies schema

Måndag 10:00-14:00
Tisdag 8:00–12:00
Onsdag 11:00-15:00
Torsdag 9:00–13:00 (högstadiet)
Fredag 9:00–13:00

 

Studie och yrkesvägledare

Ulla Schiller
mail: ullsch@botfri.se

Ulla finns på skolan varje onsdag mellan 8:10-16:00