• Restaurang Tre Källor
  • Bär vatten
  • Sitter i ring
  • Vid staketet
  • Lägerskola på Rånö
  • I skogen
  • En sandlåda i förgrunden
  • Ett klassrum på Botkyrka friskola
  • Gården på sommaren

Botkyrka Friskola

Botkyrka Friskola är en avgiftsfri fristående grundskola för elever från förskoleklassen till nian. Skolan är Botkyrkas första friskola och startade 1993.

Skolan har idag ca 400 elever, med ett snitt på ca 20 elever per klass. Den är belägen i en naturskön omgivning med buss och T-bana på gångavstånd. Till skolan hör även idrottshallen JS-hallen, samt Restaurang Tre Källor.

 

Från förskoleklass till gymnasiet

Vi ser det som en stor fördel att eleverna kan stanna kvar i vår verksamhet i 10 år. Det skapar trygghet och ger en bra start för barnens kunskapsutveckling som dom sedan har med sig för framtiden.

Välkomna till oss!

Frågor?

För frågor om antagning; caroline.fridell@botfri.se

 

Välkommen på informationsmöte om Botkyrka Friskola inför skolvalet

Nu är det dags att välja förskola åt din 6-åring. Skolvalet börjar måndagen den 16 januari och avslutas måndagen den 6 februari.

Välkommen på informationsmöte hos oss på Botkyrka Friskola. Ni får möjlighet att se och veta mer om skolan samt träffa skolans ledning och lärare.

18 januari kl: 18.00 – ca 19.00

Varför skall ni välja Botkyrka Friskola?

Botkyrka Friskola är Botkyrkas första friskola. Vår vision är att elever som har gått på skolan ska vara kompetenta, sociala och ansvarsfulla.

Vi satsar på lägerskolor för att stärka sammanhållningen i klasserna. Vi är en liten skola med ett stort elevfokus.

• Lugnt läge i vackra lokaler
• Små klasser, ca 20 per klass
• Två klasser i varje årskurs F-9
• Höga betyg och meritvärden
• Den lilla skolan där alla känner alla
• Trygg miljö, tryggt klimat, trygga barn, trygga föräldrar
• Den lilla friskolan där ägarna också är lärare på skolan
• Lägerskolor varje år, bl.a. till Skottland, svenska fjällen och Kolmården
• God tillgång till datorer och lärplattor
• Engelska undervisning från förskoleklass

Skolvalet 2017

Skolvalet är något alla föräldrar måste göra för att få en förskoleplats åt sitt barn född 2011 i år. Skolvalet pågår mellan den 16/1-6/2. Mer information hittar du här: http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/grundskolaochforskoleklass615ar...